Skip to content

Vad är Bildningsgaraget?

Bildningsgaraget är en verksamhet under uppbyggnad. För närvarande erbjuder Bildningsgaraget en stadsvandring i Karlskoga och tre olika föreläsningar. 

Fler verksamheter kommer att erbjudas och kan tänkas ta formen av texter, föreläsningar, utbildningar, kulturhändelser och konferenser.

För att kunna erbjuda en mångfald av perspektiv, erfarenheter och kunskaper kommer Bildningsgaraget att engagera ett nätverk av personer verksamma inom olika områden. Nätverket är under uppbyggnad. 

Bildningsgaraget drivs av Karlskoga folkhögskola. 

Vad vill Bildningsgaraget?

Bildning för sin egen skull: Förnuft och kunskap är mer än det som kan mätas. Ett samhälle behöver bildning i vardagen, inte bara kopplat till utbildning och bedömning.

Ökad tillit: Verksamheter vars värde och nytta inte kan mätas måste ändå kunna ha ett existensberättigande. Praktisk kunskap, känsla för vilken handling som passar i en specifik situation, tillit att lita på sin egen och andras förmåga att agera utifrån denna känsla.

Indirekt nytta: Det finns en mängd kunskaper och förmågor vars nytta inte går att härleda eller bevisa som orsak och verkan. Att läsa skönlitteratur, spela musik, måla eller filosofera utvecklar människa och samhälle, men vi vet inte var och när bildningen gör nytta.