Skip to content

Vad vill Bildningsgaraget?

Bildning för sin egen skull: Förnuft och kunskap är mer än det som kan mätas. Ett samhälle behöver bildning i vardagen, inte bara kopplat till utbildning och bedömning.

Ökad tillit: Verksamheter vars värde och nytta inte kan mätas måste ändå kunna ha ett existensberättigande. Praktisk kunskap, känsla för vilken handling som passar i en specifik situation, tillit att lita på sin egen och andras förmåga att agera utifrån denna känsla.

Indirekt nytta: Det finns en mängd kunskaper och förmågor vars nytta inte går att härleda eller bevisa som orsak och verkan. Att läsa skönlitteratur, spela musik, måla eller filosofera utvecklar människa och samhälle, men vi vet inte var och när bildningen gör nytta.

Trots att bildning kan vara svårfångad söker Bildningsgaragets blogg koppla bildningens betydelse till vardag och arbetsliv, till människor och samhälle! Hör gärna av dig till Bildningsgaraget med frågor, funderingar, förslag eller samtal!

God läsning!

Ögonblickets intelligens

En stressig morgon lägger sig när det visar sig att jag gjort alla måsten; läst tidningen till morgonkaffet, tagit morgonpromenaden med vår hund, ätit frukost och inser när jag står med tandborsten i handen att […]

Om tillit och kontroll

På ena sidan finns Kontrollen på den andra finns Tilliten. Kontrollen har övertaget. Allt fler resurser satsas på Kontrollen. Kontrollen erbjuder klarhet, Kontrollen lovar att rensa bort alla tvetydigheter och all komplexitet. Kontrollen lämnar inget […]