Skip to content

Vad är Bildningsgaraget?

Du har kommit till Bildningsgaragets hemsida. Vad är Bildningsgaraget? Ja, det är inte riktigt bestämt. Till en början erbjuder bildningsgaraget en stadsvandring, Människosafari, och tre olika föreläsningar, Indirekt nytta, Är det tolerant att förbjuda intolerans? och Har människan blivit Gud?

Bildningsgaraget kommer utökas med fler verksamheter. Verksamheterna kan tänkas ta formen av texter, föreläsningar, utbildningar, kulturhändelser och konferenser.

Bildningsgaraget drivs av Karlskoga folkhögskola.

Vad vill Bildningsgaraget?

Bildning för sin egen skull: Förnuft och kunskap är mer än det som kan mätas. Ett samhälle behöver bildning i vardagen, inte bara kopplat till utbildning och bedömning.

Ökad tillit: Verksamheter vars värde och nytta inte kan mätas måste ändå kunna ha ett existensberättigande. Praktisk kunskap, känsla för vilken handling som passar i en specifik situation, tillit att lita på sin egen och andras förmåga att agera utifrån denna känsla.

Indirekt nytta: Det finns en mängd kunskaper och förmågor vars nytta inte går att härleda eller bevisa som orsak och verkan. Att läsa skönlitteratur, spela musik, måla eller filosofera utvecklar människa och samhälle, men vi vet inte var och när bildningen gör nytta.

Boka en Människosafari!

Ta med en skarp och nyfiken blick! Människosafarin tar dig med på en promenad i Karlskogas centrala delar för att se om vi kan upptäcka några spår som människor lämnat efter sig. Vi kommer att studera och analysera spåren för att lära oss lite mer om hur människan lever och fungerar. Har vi tur kanske vi får syn på några riktiga människor!